Sepuluh wajah

Wajah pertama : menampakkan kebaikan dan ketulusan…
Wajah kedua : menampakkan kesungguhan dalam cinta…
Wajah ketiga : menampakkan hasrat…
Wajah keempat : menampakkan gejolak emosi…
Wajah kelima : menampakkan kesedihan…
Wajah keenam : menampakkan kegelisahan…
Wajah ketujuh : menampakkan kemarahan…
Wajah kedelapan : menampakkan kebahagiaan…
Wajah kesembilan : menampakkan nafsu angkara…
Wajah kesepuluh : menampakkan sembilan wajah yang lain…

Sepuluh wajah bersaput topeng…

Iklan